Bouwmangement

Studie en voorbereiding

De haalbaarheidsstudie van het plan is de eerste stap binnen het proces. Hierbij bestuderen wij of het plan past binnen de vooropgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten en of het plan procedureel haalbaar is. Daarna maken wij een kostenraming die wij kunnen toetsen aan uw budget en indien nodig aan de hand van uw wensen kunnen bijstellen.

Coördinatie

Het realiseren van een bouwwerk is een complex proces waarbij veel partijen in verschillende fasen betrokken zijn. De regie, van de start tot ingebruikname van het pand is hiervoor cruciaal, iedere stap dient naadloos aan te sluiten en binnen het geplande tijdsbestek en kostenraming te blijven.

Kostenmanagement

Onze integrale kostenbewaking passen wij toe op de verschillende fasen van uw project. Het vooropgestelde budget vormt het uitgangspunt voor de toetsing en bijsturing van het project zowel tijdens de prijsvorming van het bestek, als tijdens de realisatie en nazorgfase.

Technische expertise

Met ons team, bestaande uit ingenieurs, bouwkundigen, deskundigen en architecten adviseren wij u zo accuraat en kost efficiënt mogelijk. Onze expertise reikt van architectuur tot de technologische aspecten van het project. Naast budgetvriendelijk en efficiënt bouwen resulteert dit eveneens in een sterk probleemoplossend vermogen.